Sunday, November 30, 2008

66.


joão leonardo "time after time"
malmö art academy MFA graduation exhibition

KHM Gallery
Ystadvägen 22a, Malmö
December 5th to 20th
Opening hours Tuesday to Sunday 1 pm to 5 pm
Official opening of the exhibition Friday, December 5th at 7 pmKHM Gallery is pleased to announce a solo exhibition by João Leonardo, following his two year Masters Degree Programme at the Malmö Art Academy.

Diving the exhibition in two spaces, Leonardo will show a 4-channel video installation consisting of a compilation of 2880 photographic images captured between 2004 and 2008 as well as a 12 minute video-performance piece based on a 1971 text by the Greek-born American artist Lucas Samaras in which the artist interviews himself. Both works complement and illuminate each other in the sense that both address memory, perception, the intimate relation between life and the creative artistic process, and the often complex inner dialogue that art-making demands from the artist.
Using a variety of media, João Leonardo's work addresses the experience of psychological landscapes created through contradictory desires, ethical choices, and the force of psychological impulses on human behaviour.

João Leonardo was born in Portugal in 1974, and has lived and worked in Sweden and Denmark since 2006. He is represented by Gallery 111 — Lisbon / Porto, and supported by the Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon.

---

Konsthögskolan i Malmö MFA examensutställning "Time after Time" av João Leonardo

KHM Gallery
Ystadvägen 22a, Malmö
5-20 december
Öppet tisdag-söndag 13-17
Vernissage fredag 5 december kl.19KHM har nöjet att presentera en soloutställning av João Leonardo, vid det 2-åriga Masterprogrammet i Fri Konst vid Konsthögskolan i Malmö

João Leonardo presenterar utställningen i två delar; en 4-kanalig videoinstallation som består av 2880 foton tagna mellan 2004 och 2008 samt en 12 minuters video performance som bygger på en text från 1971 av den grekiskfödde, amerikanske konstnären Lucas Samaras där konstnären intervjuar sig själv. De båda arbetena kompletterar och belyser varandra i den mening att de båda tar upp minne, uppfattning, den intima relationen mellan livet och den kreativa konstnärliga processen och den ofta komplexa inre dialog konstskapande kräver av konstnären.

Genom att använda sig av en flera olika konstnärliga uttryck beskriver Leonardo upplevelsen av psykologiska landskap skapade genom motsägelsefulla begär, etiska val och psykologiska impulsers påverkan på mänskligt beteende.

João Leonardo föddes i Portugal 1974, och han har bott och arbetat i Sverige och Danmark sedan 2006. Han representeras av Gallery 111 — Lissabon/Porto och stöds av Fundação Calouste Gulbenkian, Lissabon.